Politisk seminar om ny bemanningsnorm for barnehagene

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.